Bliv på banen, gå efter bolden

Bliv på banen, gå efter bolden

Vi er en flok dedikerede tillidsvalgte, som bruger vores tid og indsigt på at dykke ned i arbejdet omkring at ændre tingene indefra. Vi arbejder hver eneste uge, dag og time i kollegaernes interesse. Det arbejde er noget, vi brænder for. Hver lille sejr betyder rigtig meget for os; for den enkelte tillidsrepræsentant og for de kollegaer, som bliver hjulpet til forbedrede arbejdsforhold.

Vi bakker 100% op omkring den danske model, LO, FTF, DE og DI. Når vi går på banen for at kæmpe, foregår det med Hovedaftalen og den danske model i ryggen. Vi ønsker ikke at blive efterladt på tilskuerpladserne og se på kampen. Vi vil blive på banen og gå efter bolden.

Vi vil derfor fortsætte arbejdet i fællesskab med de organiserede tillidsvalgte i hele Danmark. Dette vil vi gøre igennem god dialog og med en god tone overfor og sammen med den bedste arbejdsgiver på ambulanceområdet og med rygdækning fra Danmarks stærkeste fagforening.

Vores faglige arbejde

Der er utilfredshed med OK på nogle områder, og der er sket store forandringer over kort tid. Det er ikke tilfredsstillende. Mange af forandringerne er blevet forklaret, og OK er kun én ting, omend den fylder meget i debatten. Vi mener, at debat er godt; debat er sundt, og debat er nødvendigt. Blot et godt råd fra os til alle vores kollegaer: Bliv på banen, gå efter bolden. Jeres tillidsrepræsentanter har brug for jeres opbakning og indspark  – de kæmper jeres sag hver dag.

Samarbejde på tværs

Da Bios gjorde entré på det danske ambulancemarked, blev et samarbejde uden for forbundene startet op. Deltagere under FOA og 3F startede i fællesskab Reddernes Faglige Landsklub (RFLK). RFLK arbejdede med at få medarbejderne i Bios organiserede og for at skabe en fælles overenskomst. Vi fik hurtig rigtig mange medlemmer, og vi rundede 2000 kollegaer. Vores mål var at skabe sammenhold på tværs af udbyderne.

På det tidspunkt troede vi på, at vi kunne tage sagen i egen hånd. Vi ville skabe det grundlag, der skulle til for at få de forandringer, som mange efterlyste. Vi afholdt mange møder og undersøgte mulighederne til bunds dengang. Vi blev en del klogere på mulighederne og meget klogere på begrænsningerne. Men vigtigst var, at vi ikke foregøglede nogen noget, og at vi ikke lokkede nogen ud af de allerede ordnede forhold i FOA og 3F.

Bliv på banen, gå efter bolden.

Med dette projektforløb, med vores viden omkring organisering i Danmark og med vores stadige lyst til at forbedre kollegaernes arbejdsforhold, valgte vi at fortsætte samarbejdet på tværs af FOA og 3F på FTR plan. Det samarbejde er stadig eksisterende, og vi bliver styrket hver dag. Vi kan ikke ændre alt på én dag, men vi skal nok komme i mål. Ting tager tid; det gælder også forandringer. De første spæde skridt mod en mere ens overenskomst på det private område er taget i vores overenskomst fra 2017.

3F vedligeholder hjemmesiden danskemodel.dk, hvor du kan læse og se mere om arbejdsmarkedets opbygning.

 

Vores planer

Som oplægget var på vores tillidsmandskonference i november sidste år, vil vi til stadighed øge vores åbenhed omkring vores arbejdsformer, hvilket vi har praktiseret siden årsskiftet:

 • Mere direkte indflydelse med stadig respekt for tillidsmandssystemet.
 • Større åbenhed omkring vores arbejdsformer.
 • Mere information.
 • Mere tilgængelighed.
 • Én fast indgang til RL.
  • Ét telefonnummer: 6073 0001
  • Én e-mailadresse: info@redder.dk
  • Én hjemmeside: redder.dk

Følg med på redder.dk eller på Facebook, hvor vi vil informere om vores arbejdsformer, -planer og -politikker frem mod overenskomst 2020.