Responce overenskomsten er blevet trykt

Responce overenskomsten er blevet trykt

Udgivelsen af overenskomsten mellem 3F og Responce er blevet væsentligt forsinket, men er nu færdigtrykt og udgivet. Den kan hentes i en elektronisk udgave herunder på redder.dk.

Overenskomsten dækker de ca. 330 ansatte, der er beskæftiget med hhv. ambulancekørsel og liggende sygetransport i Responce, som er et datterselskab i Falck A/S. Responce har ambulanceberedskaber i den østlige del af Region Midtjylland, samt trekantområdet og vestfyn i Region Syddanmark.

I forbindelse med OK17, er det aftalt, at der frem mod OK2020 skal kigges på en sammenskrivning af de to overenskomster, så der ikke fremover er 2 forskellige overenskomster gældende for samme områder. Reddernes Landsklub afventer at dette arbejde snart bliver igangsat, og vil i den forbindelse bidrage til at oplyse om forskelle og ligheder.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017, blev der sammen med overenskomsten på Falck området, forhandlet overenskomst mellem 3F og Responce, via Dansk Erhverv.

Selvom der er en række ligheder mellem Falck- og Responce overenskomsten, er der også en del forskelle.

Særligt er der forskelle på følgende områder

  • Arbejdstiden opgøres på Responce overenskomsten til en årlig årsnorm, og ikke med egentlige vagtordninger.
  • Timelønnen til udbetaling af eks. overtid og afbrudte pauser, indeholder også kvalifikationstillæg, særligt tillæg og reddertillæg.
  • Der eksisterer ikke områderedderaftaler i selve overenskomsten på Responce område. Dette er der dog indgået lokalaftale om.
  • Der er mulighed for anvendelse af multivagtsuger, der dog ikke er i brug på nuværende tidspunkt.
  • Der udbetales genetillæg efter præsterede vagter, men med mulighed for at der kan betales som et fast tillæg.

Sammenligner man de to overenskomster overfor hinanden rent visuelt, er der også flere mærkbare forskelle. Falck overenskomsten indeholder 236 sider og vejer 355 gram, mens Responce overenskomten er en letvægter på 82 sider og holder sig nede på 114 gram.

 

Du kan hente overenskomsten her som web udgave eller finde et fysisk eksemplar i din lokale 3F afdeling.


Responce - OK17

Download