redder.dk er opdateret

Vi åbner nu op for, at du som medlem får adgang til det nye medlemsunivers på redder.dk.

Medlemsadgangen sikrer dig blandt andet adgang til internt materiale og de sidste tre udgaver af vores fagblad Redderen

Deltagere på årsmødet d. 1. marts 2018 blev præsenteret for det nye medlemsunivers på redder.dk, der indeholder fagligt relevant materiale og relevante dokumenter.

Læs mere redder.dk er opdateret