Uddannelsesfondene

Som medarbejder ansat på 3F/CF overenskomst har du mulighed for at søge økonomisk støtte til at tage en uddannelse både indenfor og udenfor Falck.

På transportområdet findes én central fond, “Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond”, som virksomhederne indbetaler til via deres overenskomster. Den normale praksis for den centrale fond er, at der udelukkende bevilliges støtte til AMU-kurser.

På vores overenskomst indbetales i stedet til to seperate virksomhedsfonde “Reddernes Uddannelsesfond” og “Redderens Kompetencefond”. Dette giver, efter en konkret vurdering, mulighed for også at kunne støtte kurser udenfor AMU-systemet. Bestyrelsen for fondene har nedsat et bedømmelsesudvalg, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager vurderer ansøgninger til fonden.

Notatet “De overordnede retningslinjer for støtte over Uddannelses- og Kompetencefonden 3F/CF i Falck” er netop kommet i en opdateret maj 2018 udgave og kan hentes på redder.dk.

Læs mere Uddannelsesfondene