Rigsrevisionen skal nu undersøge ambulancedriften i Regionerne

Rigsrevisionen skal nu undersøge ambulancedriften i Regionerne

Den 9. oktober er der blevet fremsendt en anmodning fra de danske statsrevisorer til Rigsrevisionen, med ønske om, at få gennemgået ambulancedriften i Regionerne. I Reddernes Landsklub hilser vi den undersøgelse særdeles velkommen, da der i høj grad er behov for, at få skabt mere klarhed på hele området.

Der har igennem de senere år været stor fokus på de forskelle, der er mellem en hjemtaget ambulancetjeneste og en udbudt ambulancetjeneste. Herunder om Danske Regioner har hjemtaget ambulancetjenesten under de korrekte forudsætninger. Der har ikke været klarhed og åbenhed omkring hvilke forudsætninger, der har ligget til grund for, at nogle af Regionerne har hjemtaget dele af ambulancetjenesten.

Vi har i flere år savnet, at Regionerne bliver tvunget til at foretage kontrolbud frem for kontrolberegninger, når de skal vurdere om de selv er i stand til at varetage ambulancetjenesten. Det er vores forhåbning, at en undersøgelse af hele ambulanceområdet kan afdække, om de påståede og forventede besparelser, så også er blevet indfriet.

Der er mange følelser og holdninger til ambulancetjenesten, da hele emnet jo også er ekstremt politisk. Derfor synes vi også det er godt, at der nu kigges på området udefra.

Rigsrevisionen har fået til opgave at undersøge følgende:

  • Hvilke udgifter har Regionerne afholdt til ambulancedrift siden 2021, og i hvilket omfang har Regionerne opnået målene om besparelser og samtidig opretholdt samme kvalitet?
  • Hvor stor en andel af Regionernes ambulancedrift varetages efter seneste udbudsrunde af henholdsvis private og af Regionerne selv? 
  • Med hvilken begrundelse og med hvilke mål for pris og kvalitet har Regionerne besluttet at hjemtage opgaverne? 
  • Hvilke aktører løser, på tværs af Regionerne, opgaverne på ambulanceområdet billigst og med højest målopfyldelse, målt på de krav og kontrakt vilkår for ambulancedriften, der er opstillet i de enkelte Regioners seneste udbud, og har regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende?
  • I hvilket omfang har regionerne fastsat fælles standarder for kvalitet og effekt for ambulancedriften, og har Regionernes opfølgning herpå været tilfredsstillende? 

Herunder kan du læse den anmodning som Rigsrevisionen har modtaget fra Statsrevisorerne.

Statsrevisoranmodning

Download