Falck vinder udbud af liggende sygetransport i Region Hovedstaden

Falck vinder udbud af liggende sygetransport i Region Hovedstaden

Vi har i dag modtaget en glædelig besked om, at Region Hovedstaden har besluttet, at Falck pr. 1. august 2024 skal fortsætte driften af den liggende patientbefordring i hele regionen. Det er vi I Reddernes Landsklub meget glade for. I dag opereres den liggende patientbefordring også af reddere ansat i Falck. De yder en kæmpe indsats og et fantastisk stykke arbejde overfor patienter og borgere. Dejligt at der nu er skabt tryghed for fremtiden.

Vi er derfor glade for at kollegaerne forsat kan yde deres arbejde i trygge og gode rammer. Samtidig er det glædeligt for os, at en stor del af ambulancetjenestensten og den liggende patienttransport forsat er ved samme operatør.

Der vil nu være en standstill- periode. Standstill perioden er en obligatorisk pause mellem det tidspunkt, hvor vinderen af et givent udbud er fundet og kontraktunderskrivelsen. Formålet med standstill-perioden er at give en rimelig frist til parter, der måtte ønske at klage over beslutningen, før der underskrives kontrakt.

Den nye kontrakt træder i kraft 1. august 2024