Forlig indgået på redderoverenskomsterne

Forlig indgået på redderoverenskomsterne

Forlig indgået. Efter 34 timers intense forhandlinger på redderoverenskomsten for Falck i provinsen, er det lykkedes at finde frem til et forlig. 

Forhandlingsudvalget startede forhandlingerne onsdag kl 10 og afsluttede sent i aftes.

Nu ser vi frem til at få drøftet forliget i nær fremtid. 

Som det var aftalt i 2020 så vil tillidsrepræsentanterne nu blive indkaldt af 3F til møde om OK-forhandlingerne. Falck har forpligtet sig til at give frihed med løn til infomøderne for tillidsrepræsentanter. Dette holdes allerede i morgen i Odense. Vi vil inden længe udsende information til tillidsrepræsentanterne om det.

I dag forhandles der for PreMed i Dansk Erhverv. 

Vi kommer i den kommende tid til at lave en masse informationsmateriale omkring det netop indgåede forlig.