Årsmøde 2023

Årsmøde 2023

Igår havde vi årsmøde i Reddernes Landsklub. Det blev afholdt i Slagelse hos 3F. Tak til alle fremmødte som var medvirkende til en god debat og gode indspark. Særligt frem mod OK23 var der gode snakke.

Der blev berettet fra 2022, ligesom der blev tid til at drøfte det videre arbejde i Reddernes Landsklub. Vi føler vi står på et godt fundament af opbakning blandt medlemmer og vores stærke tillidsvalgte ude på stationerne. Vi ser frem til at tage fat på arbejdet med OK23 sammen med 3F nu.

På årsmødet fik vi vedtaget en række vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen. Desuden fik vi vedtaget en lille kontingentstigning på 5,- kr., således kontingentet til Landsklubben fremover vil være 40,- kr. om måneden.

Tak for opbakningen blandt deltagerne ved årsmødet.