Hvad sker der med pengene, hvis ikke jeg bruger min aftalte seniorordning

Hvad sker der med pengene, hvis ikke jeg bruger min aftalte seniorordning

Vi får af og til et spørgsmål omkring, hvad der sker med de penge som er tilbage på seniorfrihedskontoen, hvis ikke de bliver brugt? Som udgangspunkt vil vi altid anbefale, at alt den seniorfrihed der aftales i forbindelse med seniorordningen også bliver afviklet.

Hvis du er tilmeldt seniorordningen, så vil der blive overført midler fra din særlige opsparing eller pensionsbidraget i indeværende år, alt efter hvad du selv har valgt og aftalt med Falck. Midlerne vil blive indsat på en seniorfrihedskonto. Når der holdes seniorfri, så dækkes løntrækket fra seniorfrihedskontoen. Når året er omme, så gøres denne konto op. Det overskydende beløb vil så blive indbetalt til Pension Danmark. Pension Danmark fordeler så midlerne som det er vist på billedet.

Først vil de blive indsat på din ratepension, indtil det årlige loft på 59.200 kr. er nået. Derefter vil der blive indbetalt på den livsvarige pension. Dette er heldigvis en ændring ift. den oprindelige ordning.

Vi arbejder nu på, at det også vil være muligt at få midlerne sat ind på aldersopsparingen, men dette vil vi have undersøgt nærmere. Når du har 5 år eller mindre til sin pensionsalder, kan der nemlig indskydes op til 54.200 kr. om året. Dette gør Pension Danmark automatisk, men i de tilfælde hvor hele pensionsbidraget på 12% er konverteret til seniorfrihed, der vil vi gerne, at alt overskydende kan tilgå aldersopsparingen frem for ratepensionen. Det sker nemlig ikke i dag.

Reddernes Landsklub er repræsenteret ind i branchebestyrelsen i Pension Danmark, via fællestillidsrepræsentant Kivan Olesen fra Region Midtjylland. Her vil vi arbejde videre for at få endnu flere muligheder.