Løft af kompetencer i den liggende sygetransport kræver nye aftaler

Løft af kompetencer i den liggende sygetransport kræver nye aftaler

Lige nu er der meget fokus på udvikling af den liggende sygetransport. Rundt omkring i de danske regioner, er der lige nu gang i en række projekter omkring overbygningsordninger til den liggende sygetransport. Ordningerne har lidt forskellige navne, hvor de som eks. Kaldes ST+, ST i eller ST O. Det er afgørende at vi får lønnen til at følge med det større ansvar og kompetenceniveau.

Formålet med ordningerne er at øge antallet af opgaver der kan udføres i den liggende sygetransport, så ambulanceberedskaberne kan aflastes. Vil hilser i den grad udviklingen velkommen, først og fremmest for at få opgraderet den liggende sygetransport, men også for at få aflastet ambulanceberedskaberne og kollegerne her.

Med nye kompetencekrav følger også en klar opfordring om, at vi får tilpasset overenskomsterne til det. Nye krav til kompetencer og ansvar stiller også krav om at lønnen skal følge med. Derfor opfordrer vi arbejdsmarkedets parter på redderområdet til at sætte sig sammen, og få aftalt løntillæg og vilkår. Derudover er der i høj grad behov for, at vi får den liggende sygetransport lovreguleret vha. en bekendtgørelse på området og en opdatering af uddannelsen. Her er vi i RL en aktiv medspiller sammen med 3F.

Vi skal ikke have 5 forskellige regionale overbygningsordninger på den liggende sygetransport. Vi foreslår, at der, via en bekendtgørelse, laves to niveauer for den liggende sygetransport. Et niveau for det vi kender i dag og et overbygningsmodul. Vi skal have lønnen og arbejdsvilkår til at følge med de stigende kompetencer og ansvar.