Konstituering af ny formand

Konstituering af ny formand

I forbindelse med at Jacob Bonne Guldberg stopper som landsklubbens formand den 15. maj, har bestyrelsen valgt at konstituere Jørgen Knudsen som midlertidig formand i Landsklubben.

Jørgen Knudsen er fælles tillidsrepræsentant ved Falck i Region Sjælland. Han forsætter sit virke som fællestillidsrepræsentant samtidig med konstitueringen. 

Formålet med en midlertidig konstituering er, at vi i bestyrelsen har behov for at drøfte hvordan vi i højere grad sikrer, at Landsklubben kan omfavne de forskellige specialer der er i Falck fremover. Dette kræver tid og vil ske på baggrund af drøftelser i bestyrelsen. 

Dette vil vi drøfte i løbet af 2022 og hurtigst muligt komme med en plan for til alle medlemmer af Landsklubben.