Fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

Fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

I starten af december 2021 har de fem regioner bedt Sundhedsministeriet om en fornyet dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer.

Dispensationen er nu blevet givet og giver mulighed for midlertidigt at bemande ambulancer med 2 personer, hvoraf kun én er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner og ikke to uddannede ambulancereddere som vanligt.

Dispensationen løber i 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Uagtet nødvendigheden af denne beslutning, er vi bekymrede for konsekvenserne og frygter, at dette er starten på, at der bliver gået på kompromis med patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Vi opfordrer alle regioner og private entreprenører til kun at anvende dispensationen i yderste tilfælde.

Vi er derfor gået i dialog med Falck og Responce om udmøntningen af dispensationen og håber, at det ligesom sidste år kan lade sig gøre kun at benytte elever under uddannelse til nødbemanding af dispenserede ambulanceberedskaber.

Patientsikkerhed

Uagtet nødvendigheden af tiltaget finder Reddernes Landsklub det problematisk, at kollegaerne nu skal drifte med ikke uddannede kollegaer.

Flere behandlinger i dag kræver et samspil mellem ambulanceredderne for at give det bedste udfald for patienten, og ved at bruge uuddannet personale går man meget på kompromis med patientsikkerheden.

Der er ikke et helt sygehus at trække på ude i det præhospitale. De to reddere på en ambulance er afhængige af hinanden, og det, at de har samme uddannelse, er en hjørnesten i opbygningen af vores ambulancetjeneste.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet risikerer desuden at halte. Både for den uddannede, men også for den ikke uddannede, som risikerer at stå med voldsomme hændelser, som man ikke er uddannet til at kunne håndtere. Hverken under hændelsen eller bagefter.

Vi opfordrer regionerne og de private entreprenører til at være ekstra årvågne, ligesom vi opfordrer arbejdsmiljøorganisationerne i virksomhederne til at være på forkant med problematikkerne.


Dispensation fra ambulancebekendtgørelsen

Download

Vedr. dispensation ambulancepersonale

Download