Deadline på seniorordning

Deadline på seniorordning

Hvis du har maksimalt 5 år til din folkepension, har du mulighed for at konvertere den særlige opsparing til seniorfridage.

Når du afholder seniorfridage nedsættes lønnen inklusive alle faste løndele samt genetillæg for den vagt, friheden berører, og i stedet bliver beløbet taget fra opsparingen. For fuldtidsansatte på 37 timer med dagvagt udgør en seniorfridag 7,24 timer. Ved vagter af længere varighed foretages der en forholdsmæssig beregning.

Det er muligt at opnå yderligere seniorfridage ved at konvertere hele eller dele af pensionsbidraget. Hvis du ønsker at benytte dig af den mulighed, skal du senest 1. november skriftligt meddele Falck via DPC, at du ønsker at indgå i en seniorordning samt hvor stor en del af pensionsbidraget, du ønsker at konvertere.

Endvidere skal der i meddelelsen stå, hvor mange seniorfridage, du ønsker at afholde i det kommende kalenderår. Disse valg vil være bindende og vil fortsætte ind i det følgende kalenderår medmindre andet aftales.

Hvis du benytter muligheden af at konvertere pensionsbidraget til seniorfridage, bliver pengene overført til opsparingen, hvorfra der trækkes lønkroner på samme måde som ovenstående. Hvis ikke hele beløbet er brugt ved kalenderårets udløb, indbetales det til pensionsordningen.

Placeringen af seniordagene skal ske efter de samme regler, som der er for feriefriugen.


Flyer - Seniorordning

Download