Årsmøde 2021

Årsmøde 2021

Herved indkalder Reddernes Landsklub til årsmøde 2021. Restriktioner som følge af corona har gjort, at vi har været nødsaget til at udskyde mødet.

Årsmødet afholdes den 30. september 2021 hos 3F Køge, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Før Årsmødet er der mulighed for at deltage i en god frokost mellem klokken 12.00 og 13.00.

Deltagelse i såvel Årsmødet som frokosten kræver medlemskab af Reddernes Landsklub.

Hvor skal vi mødes?

Vi mødes hos 3F Køge Bugt, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Her har Corona også været med til at afgøre, hvor der var ledigt og muligt at afholde et årsmøde.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag/ansøgninger
  • Valg af bilagskontrollant
  • Valg af bilagskontrollantsuppleant
  • Uddeling af studierejselegat

Eventuelle forslag skal være Reddernes Landsklub i hænde senest den 16. september 2021 og kan sendes på forslag@redder.dk

Frokostinvitation

Reddernes Landsklub vil gerne invitere til frokost mellem klokken 12.00 og 13.00.

Tilmelding til den gratis frokost er nødvendig, så der hverken bestilles for meget eller for lidt mad.

Tilmelding til frokosten skal foretages herunder og senest den 16. september 2021.


Tilmelding til frokost

Bookings no longer allowed on this date.