Ny opdateret personalepolitik

Ny opdateret personalepolitik

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), som består af ledelsen og medarbejderrepræsentanter, har på mødet 26. maj 2021 godkendt den nye og reviderede udgave af personalepolitikken, som gælder for alle medarbejdere, som er ansat i den danske del af Falck koncernen.

Den gamle personalepolitik var fra 2006 og trængte hårdt til en revidering. Det har den fået, og vi har nu en personalepolitik, der omfavner den måde, som Falck i dag drives på under hensyn til den tradition, der har drevet Falck igennem de sidste mere end 100 år.

Netop det, at den nu gælder for alle ansat i Danmark, har været vigtigt for dine medarbejderrepræsentanter i HSU, da ansatte i Responce hermed bliver omfattet af personalepolitikken, hvilket de ikke var før.

Efter den nye koncernledelse trådte til i 2017, har der været stor fokus på de forretningsetiske retningslinjer. Den nye personalepolitik sikrer fremover et formelt samarbejde og en inddragelse af medarbejderrepræsentanterne i arbejdet med Falck Alert og Code of Conduct.

Personalepolitikken er en vigtig del af din hverdag som ansat i Falck, da den blandt andet bekriver det daglige samarbejde mellem dig og dine kolleger, ledelsen og din tillidsrepræsentant.

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)

I Falck har vi forskellige samarbejdsudvalg i blandt andet Ambulance og Assistance. Disse samarbejdsudvalg bindes sammen af HSU, som fastlægger de overordnede politikker i Danmark.

HSU består af 10 repræsentanter fra ledelsen og 10 repræsentanter fra medarbejdersiden. Heraf har Reddernes Landsklub de 5 af pladserne, og du har derfor som medlem af Reddernes Landsklub nem tilgang til at gøre din indflydelse gældende i HSU ved at tage kontakt til din tillidsrepræsentant, som derefter tager dit forslag videre til én af repræsentanterne i HSU, eller du tage direkte kontakt til os ved at sende dit motiverede forslag til sekretariat@redder.dk.


Personalepolitik Falck Danmark 2021

Download