Undersøgelse: Presset arbejdsmiljø

Undersøgelse: Presset arbejdsmiljø

Analyseinstituttet Analyse Danmark har i perioden 24. juni til 2. juli 2020 gennemført en medlemsundersøgelse om reddernes arbejdsmiljø for Reddernes Udviklingssekretariat (RUS).

I alt 1.059 redderes svar ligger til grund for undersøgelsen, som er delt op i 12 hovedpunkter, der afdækker arbejdsmiljøet inden for forskellige områder heriblandt arbejdstid, arbejdsulykker, jobtilfredshed, stress og følelsesmæssige krav og mange andre relevante påvirkningsfaktorer i vores dagligdag.

83% af redderne i undersøgelsen svarer, at det i høj eller i nogen grad påvirker deres arbejdsmiljø, hvis deres arbejdsområde bliver sendt i udbud.

Reddernes Udviklingssekretariat

I Reddernes Landsklub har vi med stor interesse fulgt resultaterne fra undersøgelsen, og de ligger fint i tråd med de interne medarbejderundersøgelser i Falck. De viser også, at især udbudssituationer, er med til at skabe usikkerhed og mindske arbejdsglæden hos kollegerne

Du kan finde notaterne fra medlemsundersøgelsen på RUS’ hjemmeside.