Slutspurt for medarbejderundersøgelsen

Slutspurt for medarbejderundersøgelsen

Fristen for at svare på årets medarbejderundersøgelse udløber på fredag 9. oktober, og tallene for torsdag d. 1 oktober viser, at i Danmark har 51 % af medarbejderne på tværs af forretningsområderne svaret på undersøgelsen.

Medarbejderundersøgelsen er et værktøj for arbejdsgiverne, men det er i høj grad også et værktøj, som Reddernes Landsklub kan bruge.

Vi vil gerne opfordre dig til at besvare undersøgelsen, da en høj svarprocent fra vores medlemmer giver os et godt fingerpej om, hvor der er udfordringer i organisationen, og hvad vi især skal arbejde videre med det kommende år.