Forligsinstitutionen overtager forhandlingerne

Forligsinstitutionen overtager forhandlingerne

Efter 3 døgns hårde og intense forhandlinger har det ikke været muligt at nå til et forlig mellem overenskomstparterne.

Derfor overgår forhandlingerne nu til Forligsinstitutionen. De personer, som har været involveret i forhandlingerne er nu hermed underlagt Forligsmandsloven. Dette gør, at vi ikke kan og må udtale os omkring forløbet.

Vi vil løbende sende så meget information ud som muligt og håber på, at der nu vises stor opbakning til forhandlerne fra alle landets reddere.