Pause i forhandlingerne

Pause i forhandlingerne

Parterne er til aften løbet ind i store udfordringer i forhandlingerne. På den baggrund er det foreløbigt besluttet at gå hver til sit.

I morgen er det planen at parterne mødes kl. 11:00 i Dansk Erhverv, for at forsøge at genoptage forhandlingerne.