OK20 Status

OK20 Status

3F har nu for alvor taget hul på deres kerneopgave: Arbejdet med overenskomsterne. I starten af denne uge var samtlige forhandlingsudvalg samlet i Roskilde for at samordne krav og ønsker til overenskomsten og for at få en forståelse for hinandens problematikker.

Arbejdsgrupper

Der er nedsat 4 arbejdsgrupper, der arbejder med hvert deres tema frem mod foråret 2020. Arbejdsgrupperne består af TR kollegaer fra alle regioner og har et forhandlingsudvalgsmedlem for bordenden.

Reddernes Landsklub ser positivt på den store involvering fra 3Fs side, og vi finder det især positivt, at der er over 20 kollegaer, der velvilligt stiller op og yder et ekstraordinært stort stykke arbejde, for at vi kan få et ordentlig forløb op til OK20.

3F stiller mandskab, daglønstab og faciliteter til rådighed og går selv aktivt ind i kampen. Det var eftertragtet at komme i forhandlingsudvalget. På den netop overståede kongres var der kampvalg til udvalget. Vi har derfor fået et nyt og stærkt hold, der kan tegne vores overenskomst.

Husk at kigge forbi redder.dk/ok20, hvor du som medlem kan få opdateret din viden om forløbet frem mod overenskomstfornyelsen.

Reddernes Landsklub

Vi er dem, der:

  • understøtter dig og din tillidsrepræsentant
  • holder dig opdateret med valide nyheder og oplysninger
  • udgiver og sender fagbladet Redderen hjem på din hjem-adresse
  • har ekspertisen på pensionsområdet
  • har det tætte samarbejde med 3F
  • underviser i overenskomsten

Der er kollegaer ude på landkortet, der vælger at støtte op om arbejdet med at vedligeholde vores overenskomst. Støt derfor din tillidsrepræsentant i sit samarbejde med forhandlingsudvalget, 3F Transportgruppe og den daglige faglige kamp på stationen.

Meld dig ind i Reddernes Landsklub via redder.dk/ny eller vores app-løsning.


Tidslinje - OK20

Download