Særlig opsparing

Særlig opsparing

Med lønnen for juni og december får du udbetalt en ekstra del af din løn. Det er den særlige opsparing, nogle gange også kaldet fritvalgsordningen, som her bliver udbetalt.

Den særlige opsparing er forhandlet hjem via overenskomsten, og der spares op af den fulde ferieberettigede løn. I beløbet er der indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Det er blandt andet muligt at konvertere noget af opsparingen til 2 børneomsorgsdage om året til børn under 14 år. De 2 dage er uanset, hvor mange børn man har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men man kan få udbetalt et beløb svarende til 7,24 normaltimer fra opsparingen.

Vi hører rigtig gerne fra dig, hvis du har problemer med at aftale placeringen af dine omsorgsdagene.

Pr. 1/3 2019 udgør den:

  • 2% for reddere under PTR aftalen
  • 3% for reddere under aftalerne for liggende sygetransport og assistance
  • 4% for reddere under aftalen for ambulancetjeneste.

Hvis du har maksimalt 5 år til din folkepension, har du mulighed for at konvertere opsparingen til seniorfridage. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes lønnen inklusive alle faste løndele samt genetillæg for den vagt, friheden berører, og i stedet bliver beløbet taget fra opsparingen. For fuldtidsansatte på 37 timer og 7 dages uge, udgør en seniorfridag 7,24 timer. Ved vagter af længere varighed foretages der en forholdsmæssig beregning.

Det er muligt at opnå yderligere seniorfridage ved at konvertere hele eller dele af pensionsbidraget. Det foregår på den måde, at man senest 1. november skriftligt meddeler virksomheden, at man ønsker at indgå i en seniorordning samt hvor stor en del af pensionsbidraget, man ønsker at konvertere. Endvidere skal der i meddelelsen stå, hvor mange seniorfridage, man ønsker at afholde i det kommende kalenderår. Disse valg vil være bindende og vil fortsætte ind i det følgende kalenderår medmindre andet aftales.

Hvis man benytter muligheden af at konvertere pensionsbidraget til seniorfridage, bliver pengene overført til opsparingen, hvorfra der trækkes lønkroner på samme måde som ovenstående. Hvis ikke hele beløbet er brugt ved kalenderårets udløb, indbetales det til pensionsordningen.