OK20-møde i Responce Syd

OK20-møde i Responce Syd

Onsdag d. 27. marts kl. 13:00 var kollegerne hos Responce Syd inviteret til møde om de kommende overenskomstforhandlinger i 2020. Mødet var arrangeret af den regionale gruppe af tillidsrepræsentanter og blev afholdt i 3F’s lokaler i Fredericia. Dermed er forarbejdet frem mod OK20 for alvor skudt igang. De seneste måneder har kollegerne i Responce kunne indsende deres overenskomstønsker elektronisk, og på det netop afholdte overenskomstkursus i Silkeborg er de mange ønsker blevet gennemgået og sorteret ud i temaer.

Mødet er en del af den køreplan frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020 der skal sikre større medindflydelse hos de enkelte kolleger. Netop dét at sikre medindflydelse og medinddragelse omkring overenskomstforhandlingerne i 2020 er afgørende for at opnå optimal opbakning til forhandlerne. På mødet deltog ca. 30 reddere fra Responce i Region Syddanmark, ligesom der var fremmøde fra flere af de 3F afdelinger, som ligger i området. Ligeledes var RL-formand Jacob Guldberg til stede for at høre medlemmernes ideer og tanker.

Selvom der er godt et år til overenskomstforhandlingerne, er arbejdet allerede nu i fuld gang. På seminarer i efteråret har landets tillidsrepræsentanter i Falck og Responce sammen udarbejdet en strategi og køreplan for arbejdet før, under og efter OK20. Strategien blev endelig fastlagt og aftalt på tillidsrepræsentanternes konference i Silkeborg i december måned. Derfor er fokus lige nu rettet på at få indsamlet ønskerne regionalt.

Reddernes Landsklub finder det positivt, at der allerede nu er godt gang i arbejdet med indsamling og bearbejdning af overenskomstønsker. Der er en generel enighed om at udbud og udbudsbestemmelser ikke skal være stopklods og skeltættende for, hvad der kan og skal forsøges forhandlet ind i 2020. Overenskomsterne skal ikke forhandles udfra et hensyn til kontrakter og udbudsbestemmelser.

De mange indkomne overenskomstønsker var blevet opdelt i temaer, som blev gennemgået af fællestillidsrepræsentant ved Responce, Stefan Fyhn. Temaerne blev efterfølgende drøftet og diskuteret. Herudover blev RL-køreplanen gennemgået, hvor der nu skal ske en samling af overenskomstønskerne på tværs af landet henover foråret og sommeren. På mødet var der god debat og dialog omkring de kommende overenskomstforhandlinger. Det særlige er, at der er to overenskomster hos 3F på redderområdet. En overenskomst gældende for Falck og overenskomsten gældende for Responce. Begge overenskomster skal forhandles, som det ser ud lige nu, og derfor er det afgørende, at arbejdet med overenskomsterne sker samlet og i regi af Reddernes Landsklub.

Der afholdes et lignende møde for kollegerne hos Responce Region Midt d. 14 maj i Skanderborg.