Positive tendenser i ny præhospital aftale, i Region Syddanmark

Positive tendenser i ny præhospital aftale, i Region Syddanmark

Region Syddanmark har d. 19.02 vedtaget aftale om styrkelse af psykiatrien samt det præhospitale område. Aftalen omkring styrkelse af den præhospitale indsats i Region Syddanmark indeholder en lang række af spændende nye tiltag, og vi glæder os i særdeleshed over, at der med al tydelighed er blevet lyttet til faggrupperne, og at aftalen i høj grad indeholder aspekter fra den præhospitale temadag, der blev afholdt i efteråret 2018.

Reddernes Landsklub ser i høj grad Region Syddanmarks nye aftale som et stort skulderklap til ambulancepersonalet i sin helhed. Særligt er vi positive omkring, at der igen er kommet fokus på at øge mængden af akutbiler bemandet med paramedicinere, således de i højere grad kan fungere som specialiserede støtteenheder til ambulanceberedskaberne. Vi har igennem længere tid argumenteret for, at der skal fokuseres meget mere på andre parametre end responstier, og det virker nu til, at Region Syddanmark har taget til sig.

I hele 2018 har der været arbejdet med at analysere det præhospitale område i Region Syddanmark. I dette arbejde har Region Syddanmark bl.a. haft inddraget tillidsvalgte repræsenteret fra både Responce og Ambulancesyd. Allerede i slutningen af 2018 kom den første store ændring i Regionen, da man i budgetforliget for 2019 vedtog, at fremtidige ambulancer i Regionen gerne må være såkaldte tempo 100 ambulancer. 

Reddernes Landsklub ser positivt på, at der særligt er fokus på følgende punkter i aftalen:

  • Større fokus på andre kvalitetsparametre end responstider
  • Gennemførelse af en national patienttilfredshedundersøgelse for præhospitalet
  • Ens responstidsmål for alle 4 delområder i Regionen
  • Øget fokus på forskning i det præhospitale felt
  • Reduktion af ventetid ved patientoverlevering med fokus på OUH’s Fællesakutmodtagelse (FAM)
  • Anvendelse af ambulancepersonale til interhospitale transporter for at minimere brugen af lægeledsagelse
  • Udvikling af APP-integrerede visitationsretninglinjer efter inspiration fra Region Sjælland
  • Implementering af ekstra ambulanceberedskaber og paramedicinerbemandede akutbiler

Reddernes Landsklub vil gerne anerkende det arbejde, der har været foretaget i 2018 med henblik på at afdække det præhospitale område særligt med fokus på at inddrage medarbejderrepræsentanter fra området. Den nye aftaler viser med al tydelighed, at der er lyttet til rigtig mange inputs fra medarbejdersiden. Vi vil gerne opfordre til, at der også i fremtiden sker en større inddragelse af medarbejderrepræsentanter fra operatørerne rundt omkring i de forskellige regioner.

Du kan læse mere om aftalen på Region Syddanmark’s egen hjemmeside