Overenskomstkursus i Silkeborg

Overenskomstkursus i Silkeborg

I denne uge er Reddernes Landsklub til stede på Langesøhus i Silkeborg, hvor der ugen igennem afholdes kursus omhandlende 3Fs overenskomster med Falck. Underviserne på kurset er forhandlingssekretær Flemming Overgaard og formand for Reddernes Landsklub Jacob B. Guldberg.

Kurset sætter fokus på overenskomstmæssige forhold og indeholder, udover fakta, gode debatter med udgangspunkt i både historiske forhold, nutidens udfordringer og ønskerne til fremtidens overenskomst. De 18 kursister arbejder med en generel gennemgang af overenskomsten og går desuden i dybden med cases, ligesom der tages højaktuelle emner til debat.

Fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn deltager midt på ugen med et oplæg om Responce overenskomsten, hvor deltagerne vil få mulighed for at kigge nærmere på forskelle og ligheder de to overenskomster imellem. Dette tiltag tager udgangspunkt i overenskomstparternes aftale om udvalgsarbejde vedrørende tilnærmelse af bestemmelserne i ambulanceoverenskomsterne, som skal se på muligheden for et mere ensartet overenskomstgrundlag.


Protokollat 22 fra OK17

Download