Styrket konkurrence og på kompromis med kvaliteten?

Styrket konkurrence og på kompromis med kvaliteten?

Danske Regioner har netop udsendt 18 anbefalinger om styrket konkurrence på ambulancemarkedet. En arbejdsgruppe under Danske Regioner har udarbejdet rapporten, der kan hentes i sin fulde længde her på redder.dk.

Pres på overenskomster

Reddernes Landsklub anbefaler på det kraftigste, at overenskomster for ambulancepersonale ikke fremover bruges som konkurrenceparameter. Vores opfattelse er, at regionernes udbud ikke tidligere har taget behørig hensyn til de allerede indgåede overenskomster på området, og netop derfor er de gældende overenskomster blevet til et konkurrenceparameter.  Vi opfordrer til, at de 4 overenskomstpartnere i fællesskab finder de bedste løsninger, så ambulancepersonalets løn og arbejdsvilkår ikke bliver et konkurrenceparameter.

Ny ambulancebehandleruddannelse

Rapporten bør læses i lyset af den nye ambulancebehandleruddannelse. Den træder i kraft fra årskiftet 2018/19 og er styrket betydeligt på det sundhedsfaglige område. Uddannelsen sætter ambulancepersonalet i stand til at agere sundhedsfagligt og beredskabsmæssigt korrekt i alle tænkelige situationer.

Ambulancepersonalets arbejdsopgaver består ofte i, at de sættes i situationer, hvor de skal løse nogle konkrete opgaver, der ikke altid findes en løsning på. De skal træffe afgørende beslutninger under tidspres. Hektiske og uforudsigelige situationer er centralt i arbejdet. Derfor må ambulancepersonalet konstant forhandle og tilpasse praksis i forbindelse med præhospital opgaveløsning, og dét sætter ambulancebehandleruddannelsen dem i stand til. Fysisk, psykisk, sundhedsfagligt og beredskabsfagligt.

Disse kompetencer er ikke noget, man kan opnå ved hjælp af få ugers efteruddannelse. Hvis andre faggrupper sættes i den urimelige situation, at de skal løse opgaver, de ikke er udannet til, risikerer vi at gå på kompromis med arbejdsmiljøet i ambulancetjenesten for ikke at tale om at gå på kompromis med patientsikkerheden.

På nuværende tidspunkt kan andre faggrupper opnå merit på ambulancebehandleruddannelsen, og relevante profiler er mere end velkomne. Mandskabsproblemer i ambulancetjenesten skal ikke løses ved at give andre faggrupper en kort efteruddannelse for derefter at kaste dem ud i et hektisk og uforudsigeligt arbejdsmiljø uden de rette kompetencer og den rette uddannelse.

Ny ambulancebekendtgørelse

Danske Regioner anbefaler, at: ”For at undgå at mangel på ambulancepersonale i fremtiden bliver en adgangsbarriere for nye leverandører, er det væsentligt, at bekendtgørelsen ikke sætter unødvendige begrænsninger i vejen for, at andre relevante fagprofessioner – med de nødvendige kompetencer – kan bemande ambulancer.”

Vi finder det betænkeligt, at hypotesen om manglende arbejdskraft på området bliver brugt som begrundelse for at ville ændre på ambulancebekendtgørelsen med særligt fokus på at ændre, hvordan en ambulance skal bemandes. Der har altid været og er fortsat stor søgning til ambulanceredderfaget. Regionernes manglende krav om et fast elevoptag i deres seneste udbud har derimod haft den effekt, at leverandørerne har kunne bruge elevoptaget som konkurrenceparameter.

Autorisation

Et lovforslag om autorisation af ambulancebehandlere er netop blevet fremsat i Folketinget. Et forslag,som Danske Regioner har bakket op om. Et lovforslag som højner patientsikkerheden ved, at det er autoriseret, præhospitalt uddannet personale, der i fremtiden behandler Danmarks borgere.

Sundhedsministeriet har netop taget en principiel beslutning om, at det skal være autoriseret ambulancepersonale, der bemander Danmarks ambulancer. Grundet udfordringer med at skabe konkurrence på udbudssiden sætter Danske Regioner nu alligevel spørgsmålstegn ved ministerens beslutning. Dét også selv om man selv har bakket op om forslaget. Dét stiller vi os undrende overfor. Det må bero på misforståelser omkring dét at være en autoriseret faggruppe. Det må bero på misforståelser om ambulancemandskabets kerneopgaver, deres ekspertise og unikke uddannelse. Ved at foreslå at man kan indsætte andre faggrupper ind i ambulancerne, devaluerer Danske Regioner den ambulanceuddannelse, de netop selv har været med i udviklingen af.

Vi anerkender, at der er udfordringer med ambulanceudbud i Danmark. Vi må kunne løse de udfordringer i fællesskab. Ligesom vi løser hverdagens lokale udfordringer i fællesskab. Det være sig udfordringer med registrering af mobiliseringstider eller tempo 100 godkendelser. Vi vil alle gerne have en velfungerende ambulancetjeneste med veluddannede præhospitale specialister: Nemlig de danske ambulancereddere. I stedet for at lappe på tingene vil vi gerne lægge op til et samarbejde om de bedst mulige løsninger. For patienternes skyld.

Med venlig hilsen
Reddernes Landsklub


Styrket konkurrence på ambulancemarkedet

Download