Faglig sag om løntræk i siddende sygetransport

Faglig sag om løntræk i siddende sygetransport

Mandag den 18. juni 2018 blev der afholdt mæglingsmøde mellem Falck og 3F.

Emnet for mødet var Falcks pludselige ophør i foråret med udbetaling af fortæringer for reddere ansat på hovedoverenskomsten eller tillægsaftalen for reddere.

Parterne nåede på mødet frem til, at tillæggene fortsat skulle udbetales i henhold til overenskomsten. Fortæringer vil derfor blive efterreguleret, og vi opfordrer dig til, at du selv kontrollerer samt indberetter disse.

Nogle deltidsansatte har ligeledes ikke fået overtidsbetaling for kørsel efter kl. 12.00 den 1. maj. Dette har vi ved lokal mægling også fået anerkendt, og det vil også blive efterreguleret. Igen vil vi opfordre dig til at kontrollere samt indberette dette til lønkontoret.

Hvis du er i tvivl og har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F-afdeling, der vil være behjælpelig med at finde svar.

Fagretslig behandling

Det fagretslig system er bygget op omkring Hovedaftalen, som er indgået mellem DA og LO.

I vores overenskomst er det aftalt, at tillidsrepræsentanten først forsøger at løse sagen ved en lokalforhandling. Lykkedes dette ikke skal den lokale 3F-afdeling forsøge at løse sagen sammen med Falck. Lykkedes dette heller ikke, sendes sagen videre til 3F.

3F rejser så et krav overfor Falck gennem Dansk Erhverv. Samtidig anmodes der om afholdelse af et mæglingsmøde. Her deltager typisk den lokale tillidsrepræsentant og din lokale afdeling, foruden forhandlingssekretæren på redderområdet.

Mange sager slutter her. Opnås der ikke enighed på dette møde vil det af referatet fremgå, at 3F forbeholder sig retten til at videreføre sagen i en voldgift eller i arbejdsretten.


Hovedaftalen LO & DA

Download

Falck 3F - OK17

Download