Ferie og sygdom

Ferie og sygdom

Vores tillidsrepræsenanter har på det seneste fået en række henvendelser på reglerne omkring sygdom under ferie, der trådte i kraft med revisionen af ferieloven i 2012.

Du har blandt andet ret til at få en erstatningsferie, hvis du bliver syg mens du holder ferie.

Få frisket din viden op på sygdom, ferie og afspadsering med vores mini-guide.

Syg inden ferien

Bliver du syg inden ferien starter, skal du straks melde dig syg, og kan så holde ferien på et senere tidspunkt. Bliver du så rask inden den planlagte ferie er slut, skal du raskmelde dig, og fortælle om du ønsker at holde resten af den planlagte ferie. Det er dig der bestemmer om du vil møde på arbejde eller afholde den resterende del af den planlagte ferie.

Syg under ferien

Bliver du syg mens du holder ferie, skal du straks meddele dette til arbejdsgiveren. Sygdom under ferie, medfører erstatningsferie, dog ikke for de første 5 sygedage. Det skal dog meldes til arbejdsgiveren på den første sygedag, og ikke først efter den 5. sygedag.

For at få erstatningsferie, skal der typisk udfærdiges en lægeerklæring. Udgiften hertil skal du selv dække. Lægeerklæringen skal også dokumentere, at der har været sygdom på de 5 dage, som ikke erstattes.

Reglerne omkring erstatningsferie mm, udspringer af ferieloven.

Sygdom og afspadsering

Det er desuden blevet stadfæstet i den nye overenskomst, at du ikke kan afspadsere mens du er syg. Det er dog vigtigt at du i denne forbindelse meddeler Falck/Responce at du er syg, inden den normale arbejdstid ellers ville have været startet, hvis ikke der var planlagt afspadsering.

Hvis du har planlagt flere dages afspadsering i træk, vil der heller ikke kunne trækkes afspadsering på de vagter.

3F har kompileret en udmærket guide.

Ved yderligere spørgsmål kan din lokale tillidsrepræsentant eller 3F afdeling være behjælpelig.