Ny redaktør på Redderen

Ny redaktør på Redderen

Der er kommet ny redaktør på Fagbladet redderen.

Tidligere bestyrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Morten Andersen har overdraget hvervet som redaktør til fællestillidsrepræentant ved Responce Syd, Stefan Fyhn.

Redderen er en unik mulighed for at nå helt ud til alle landsklubbens medlemmer og andre interessenter,” udtrykker Stefan Fyhn.

Igår var der redaktionsmøde i Vejle, hvor tankerne og ideerne for de resterende 9 udgivelser her i 2018 blev vendt og drøftet.

Bestyrelsen i Reddernes Landsklub, har pr. 1.1.2018 udnævnt Fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn, som ny redaktør på fagbladet redderen. Således overtager han hvervet fra tidligere bestyrelsesmedlem Morten Andersen, Region Sjælland.

Stefan er 28 år gammel, bosiddende i Vejle hvor han også er ansat ved Responce som Ambulancebehandler. Siden oktober 2015, har han været valgt som fællestillidsrepræsentant i Responce region Syd, og således været en del af bestyrelsen i Reddernes Landsklub siden da.

Selv udtrykker Stefan sig med følgende:
”Jeg ser meget frem til at starte op i denne funktion. Redderen er en unik mulighed for at nå helt ud til alle landsklubbens medlemmer og andre interessenter. Bladet har været igennem en udvikling de seneste år, og nu skal jeg forsøge at kaste mine tanker og nye ideer ind i det. Bladet er til for os alle, og medlemmerne af RL, skal gerne kunne afspejle sig selv i bladets udformning og indhold. Vi må gerne have lidt kant i vores fagblad, samtidig med at vi skal berøre vigtige emner, og oplyse om hvad der sker på medarbejdersiden og i Landsklubben. Jeg ser frem til at forsætte et godt samarbejde, med vores dygtige journalist Flemming Kyster.

Her på hjemmesiden kan du læser mere om fagbladet Redderen. Du finder flere oplysninger under fanen Redderen, hvor du blandt andet kan hente tidligere udgaver af bladet.

Har du input til interessante historier eller vinkler, som måske kunne være interessante i bladet, så send dem til redderen@redder.dk eller brug formularen herunder.