Rettigheder ved graviditet og barsel

Rettigheder ved graviditet og barsel

Som redder findes dine rettigheder og pligter i forbindelse med barsel i både lovgivning og overenskomst.

Overenskomsten 2014-17 indeholdt en begrænsning om maksimalt kr. 145 i timen under forældreorlov i indtil 13 uger. Denne begrænsning er ophævet i overenskomsten 2017-20. Således har forældrene nu krav på fuld løn i indtil 13 uger, hvis de påbegynder forældreorlov 1. juli 2017 eller senere.

Du kan finde mere detaljeret information om betingelser og tidsfrister i pjecen om Reddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel.

Pjecen indeholder en gennemgang af hovedreglerne og kan hentes herunder. Bemærk at pjecen er fra 2015 og tager derfor ikke højde for at begrænsningen er ophævet i overenskomsten 2017-20.

Kontakt din lokale 3F-afdeling, hvis du finder dig selv i en situation der ikke er omfattet af hovedreglerne eller har spørgsmål. Få eventuelt din tillidsrepræsentant til at hjælpe dig.


Pjece om graviditet og barsel (2015)

Download