Studierejselegat

Studierejselegat

Har du den gode ide til en studierejse, som kan bringe viden og inspiration med hjem til dig selv og kollegaerne?

Så åbner vi nu for ansøgninger til Reddernes Landsklubs årlige Studierejselegat.

Vi vil opfordre alle vores redderkollegaer, uanset funktion, til at melde sig på banen.

Legatet er på maksimalt 15.000 kroner til dækning af de direkte omkostninger til transport, hotel og forplejning.

Hvordan vælges modtageren

Efter ansøgningsfristen bliver alle ansøgninger sendt til bestyrelsen i Reddernes Landsklub i anonymiseret form. Hvert bestyrelsesmedlem peger på deres foretrukne ansøgning. De ved altså ikke, hvem der står bag de forskellige ansøgninger. De forholder sig kun til, hvilken ansøgning de finder mest relevant. Den ansøgning, som flest peger på modtager Studierejselegatet. Den kan også deles ved stemmelighed.

Sidste år

Sidste år gik Studierejselegatet til ambulancebehandler Oliver Rasmussen Kring.

Du kan læse om hans projekt på side 16 i Redderen 03/2017.

Praktiske oplysninger

Ansøgninger om at modtage Reddernes Landsklubs Studierejselegat sendes til Reddernes Landsklubs sekretær. Muligheden for at ansøge er forbeholdt medlemmer af Reddernes Landsklub.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgerens navn, privatadresse og telefonnummer
  • Stationsnavn og stationsadresse
  • Kaldenummer
  • Beskrivelse af formålet med studieturen
  • Hvor og hvornår påregnes turen gennemført?
  • Hvorledes vil erfaringerne blive publiceret/formidlet?
  • Anslået budget for turens gennemførelse

Udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger foretages af bestyrelsen.

Landsklubben har retten til frit at bruge de indsamlede erfaringer fra turen.

Ansøgningen sendes senest d. 21. februar 2018 til Reddernes Landsklub på legat@redder.dk.