Forberedende møde OK20

Rundt om i landet har de lokale 3F afdelinger og vores tillidsvalgte inviteret til forbedredende møder om OK20.

Eksempelvis blev der d. 27. marts 2019 afholdt informations- og debatmøde omkring overenskomstønskerne på 3F i Fredericia. Mødet var kommet i stand på initiativ fra tillidsrepræsentanterne i Responce Syd.

På mødet deltog ca. 30 kolleger, og her fik de indblik i de ønsker til overenskomstændringer, som var indsendt til fællestillidsrepræsentanterne for Responce.

På mødet var der god debat og dialog om de kommende overenskomstforhandlinger, og der var enighed om, at udbud og udbudsbestemmelser ikke skal være en stopklods for, hvad der skal forsøges forhandlet ind i den nye overenskomst.

Du kan her læse meget mere om mødet.


OK20 – Startsiden