OK – udvalgsarbejde

I forbindelse med overenskomsten 2017, blev det aftalt, at nedsætte et udvalg med deltagelse af overenskomstparterne. Udvalget skal kigge på muligheden for en ensretning af overenskomsterne på det private område og – hvis muligt – komme med en indstilling til brug i overenskomstforhandlingerne.


OK20 – Startsiden