Valg af område-TR i Assistance

Som noget nyt i overenskomsten fra 2020, skal der vælges en områdetillidsmand på assistanceområdet.

Stemmeseddel

Du vil snarest modtage din stemmeseddel med posten og kan stemme via denne og den medfølgende frankerede svarkuvert.

Din stemme skal være 3F, TLB Aarhus i hænde senest d. 4. august 2020 kl. 12.00. Bemærk, at PostNord kan bruge op til 5 hverdage om at omdele brevet. Derfor er det tilrådeligt at poste brevet inden d. 27. juli 2020.

Skulle du ikke modtage dette brev indenfor rimelig tid bedes du tage kontakt til din lokale 3F-afdeling.

Kandidater

Der er i perioden 11.-28. juni blevet efterspurgt kandidater til disse hverv.

Inden for opstillingsperioden har følgende valgt at stille deres kandidatur til rådighed: