Falck og Responce i fusion 1. december 2022

Falck og Responce i fusion 1. december 2022

Responce vil pr. 1. december 2022 blive lagt ind under Falck Danmark. I april måned 2015 blev Responce opkøbt af Falck, men forsatte som datterselskab under Falck A/S. Nu laves der så den endelige fusion pr. 1.12 således Responce bliver lagt ind som en del af Falck Danmark. Navnet Responce og logo vil dog forsat blive anvendt indtil nuværende kontrakt udløber i slutningen af august 2025.

Der har i dag været afholdt et ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde i ambulance divisionen. Vi har som faglige repræsentanter været medinddraget i processen ift. information med mere. Der rejser naturligvis en række spørgsmål i forbindelse med en fusion, særligt omkring løn og arbejdsvilkår, da vores medlemmer i Responce er ansat under en anden overenskomst end kollegerne og medlemmerne i Falck Danmark.

Nuværende overenskomstvilkår forsætter for kollegerne i Responcce, således der ikke er ændringer her. Det samme vil være gældende for nye ansatte i delområdet i Region Syddanmark. Alle vil blive omfattet af den overenskomst der er gældende her.

Tillidsrepræsentanterne og de lokale ledere er blevet informeret om ændringerne på et møde i dag. Der udsendes information til alle involverede senere i dag. Reddernes Landsklub ser positivt på fusionen og at alle vores medlemmer forsat er omfattet af de samme løn- og arbejdsvilkår.