Dispensation om brug af redderelever på ambulancerne skal ikke forlænges

Dispensation om brug af redderelever på ambulancerne skal ikke forlænges

Når Sundhedsministeriets dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer udløber den 20. juni, så mener Reddernes Landsklub, at den ikke skal forlænges. Dispensationen er givet på baggrund af COVID-19-epidemien, hvor det var hensigten, at der skulle sikres en minimumskvalitet i det præhospital beredskab, som var udfordret grundet øget belastning og smittet ambulancepersonale. Reddernes Landsklub har en klar holdning omkring muligheden for forlængelse. Der er ikke længere belæg for at forsætte med dispensationen.

Situationen med COVID-19 i Danmark er nu på et niveau, hvor det ikke længere kan retfærdiggøres, at elever der har gemmenført 3. skoleperiode kan bemande ambulancen som 2. person. Derfor mener Reddernes Landsklub, at dispensationen skal udløbe den 20.6. Muligheden for at forlænge dispensationen skal ikke bringes i anvendelse. Vi er derfor helt enige med 3F og Reddernes Udviklingssekretariat, der d. 6.6 kom med opfordringen om at stoppe dispensationen, der gør det muligt at bruge elever i stedet for uddannede ambulancereddere.

Baggrunden for den oprindelige anmodning fra Regionerne til Sundhedsministeriet var, at de præhospitale organisationer oplevede en stor stigning i antallet af ambulancekørsler siden sommeren 2021. Dette som følge af en stigende efterspørgsel efter præhospital hjælp via 1-1-2 fra almen praksis og fra hospitalerne. Samtidig var oplevelsen, hos både de regionale og private operatører, store udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt ambulancepersonale til at bemande ambulanceberedskaberne på grund af vagttræthed som følge af stor belastning under COVID-pandemien og generel mangel på uddannet ambulancepersonale.

Det er vores klare opfattelse, at situationen med COVID-19 nu er på et normalt leje, hvor det oprindelige og eksisterende præhospital beredskab skal kunne løfte opgaven. Samtidig ses der ikke længere det samme niveau for reddere der sendes i isolation, ligesom niveauet for sygdom er faldet. Dermed er baggrunden for dispensationen nu væk.

Vi er fuldt ud bevidste om, at der på Landsplan er en generel mandskabsmangel på Redderområdet. Denne mandskabsmangel kan dog ikke henføres til situationen om COVID-19, hvorfor der kan og skal findes andre løsninger. Der er allerede iværksat en række positive tiltag med flere beredskaber til den liggende Sygetransport. Samtidig er der behov for en skarp visitation af akutte opgaver, med henblik på at sænke presset på ambulancetjenesten.

Igennem dispensationens løbetid har denne været anvendt flere gange. Reddereleverne der har indgået i beredskabet har ydet en god indsats ud fra deres bedste evner. Vi er bevidste om, at det ikke er eleverne der har ønsket denne udvikling. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, at elever der kun har gennemført 3. skoleperiode på uddannelsen, nu bemander ambulancerne langt tidligere end normalt.

Det har været vores indtryk, at operatørerne har søgt at klæde eleverne bedst muligt på ift. uddannelse og vejledning, men dette ændrer ikke ved, at vi nu mener det må være slut. Dispensationen skal ikke forlænges. Eleverne skal tilbage i normalt uddannelsesmiljø som ekstra bemanding på de eksisterende ambulancer. Samtidig skal ambulancerne bemandes med personale jf. oprindelig bekendtgørelse.

Du kan læse den oprindelige dispensation fra 20.12.21 herunder.

Dispensation fra ambulancebekendtgørelsens regler om bemanding af ambulancer

Download