Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget

Snart går 2019 mod sin afslutning, og dermed nærmer 2020 sig med hastige skridt. I takt med at 2020 kommer tættere på, gør overenskomstforhandlingerne det også. Derfor var forhandlingsudvalgene for Falck og Responce overenskomsten samlet torsdag d. 14. november i København.

På baggrund af den store utilfredshed med overenskomstresultaterne i 2017, har der været foretaget omfattende ændringer i det forberedende arbejde frem mod OK20.

Der er nu indsamlet overenskomstønsker fra hele landet, og disse bearbejdes lige nu i 4 arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne sidder en række tillidsvalgte fra Falck og Responce, samt minimum ét medlem af forhandlingsudvalget. På den måde sikres det, at inputs og drøftelser i arbejdsgrupperne tages med ind i forhandlingsudvalget, når de endelige forhandlinger går i gang i 2020.

På mødet blev der givet status fra arbejdsgrupperne og foretaget videre planlægning af arbejdet frem til forhandlingerne. Reddernes Landsklub er godt repræsenteret i forhandlingsudvalgene for Falck og Responce, og vi har arbejdet for at få tillidsrepræsentanterne involveret i højere grad.

Vi udgiver og opdatere løbende en tidsplan for hele processen frem mod OK20. Den kan du hente herunder på redder.dk.

Husk også at kigge forbi redder.dk/ok20, hvor du som medlem kan få opdateret din viden om forløbet frem mod overenskomstfornyelsen.

Reddernes Landsklub

Vi er dem, der:

  • understøtter dig og din tillidsrepræsentant
  • holder dig opdateret med valide nyheder og oplysninger
  • udgiver og sender fagbladet Redderen hjem på din hjem-adresse, såvel som til relevante politikere.
  • har ekspertisen på pensionsområdet
  • har det tætte samarbejde med 3F
  • underviser i overenskomsten

Der er kollegaer ude på landkortet, der vælger at støtte op om arbejdet med at vedligeholde vores overenskomst. Støt derfor din tillidsrepræsentant i sit samarbejde med forhandlingsudvalget, 3F Transportgruppe og den daglige faglige kamp på stationen.

Meld dig ind i Reddernes Landsklub via redder.dk/ny eller vores app-løsning.


Tidslinje - OK20

Download