Udvalg, råd og nævn

Nedenfor følger en så vidt muligt fuldstændig liste over alle de udvalg, råd og nævn, hvor Reddernes Landsklub er repræsenteret ved et eller flere bestyrelsesmedlemmer og/eller formanden.

Dog skal det bemærkes, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres hverv som enten fællestillidsrepræsentant eller fællesarbejdsmiljørepræsentant sidder med i en lang række lokale og regionale udvalg og arbejdsgrupper, som ikke er med på denne liste.

Ej heller er interne arbejdsgrupper i RL inkluderet i listen. Desuden repræsenterer fællesarbejdsmiljørepræsentanterne i flere tilfælde Arbejdsmiljøudvalget og ikke RL, men de er inkluderet nedenfor for fuldstændighedens skyld.

 

Udvalg i Falck:
 • Bestyrelsen i Falck A/S
 • Bestyrelsen i Falck Danmark A/S
 • OK-Drift
 • Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)
 • Globalt samarbejdsudvalg/EWC – European Works Council
 • Teknologiudvalg (under HSU)
 • Personaleforeningsudvalg (under HSU)
 • Brandgruppen
 • Assistance Faglig Arbejdsgruppe (AFA) (tidl. Autogruppen)
 • Jobbeklædningsudvalg (under HSU)
 • Ambulancegruppe (under HSU)
 • Fremtidens udstyr i ambulancetjenesten (under Ambulancegruppe)
 • Behandling af klagesager i ambulancetjenesten
 • Arbejdsmiljøudvalg (AMU) – tidl. Sikkerhedsudvalg (SIU)
 • Uheldsanalysegruppen
 • APV-gruppen redning
 • Kemigruppen
 • KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion, stress - under Arbejdsmiljøudvalget)
 • e-Learning

 

Udvalg hvor RL repræsenterer 3F:
 • 3F Forhandlingsudvalg - tilforordnede
 • Transporterhvervets uddannelsers (TUR) brancheudvalg
 • Bestyrelse for Falck / 3F og CF-redderordninger
 • Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) Rescue Center Esbjerg og Hillerød
 • Dapuc i Silkeborg Efteruddannelse
 • Branchearbejdsmiljøråd
 • Dykkerspørgsmål (3F) (ikke egentligt udvalg)
 • Pensionsråd PensionDanmark
 • PensionDanmark: Branchebestyrelsen Handel, Transport & Industri
 • Nicaraguaprojektet
 • Fond til internationalt arbejde
 • Patientombuddet
 • Priskomitéen for Den Danske Redningsberedskabspris
 • Uddannelsesfonden/Kompetencefonden 3F/CF

 

Øvrige udvalg, råd og nævn:
 • Dansk Ambulance Råd
 • Dansk Råd for Genoplivning
 • University College Nordjylland (paramedicineruddannelsen)
 • Lands- og Brancheklubbernes Samvirke
 • Brandfolkenes Cancerforening
 • Censorstyring af B-siden på erhvervsskolerne
 • Reddernes Udviklingssekretariats (RUS) bestyrelse (i 3F)
 • Referencegruppe ambulance (under RUS)
 • Referencegruppe assistance (under RUS)
 • Redder af Verden
 • Faglige Fælles Lands- og Landsbrancheklubber – FFL (under 3F)
 • International Nødhjælpsgruppe

Search