Nyhedsbreve

Medarbejdervalg i Falck Danmark A/S

Medarbejdervalg i Falck Danmark A/S

5. april 2017: Så er medarbejdervalget til Falck Danmark A/S’ bestyrelse skudt i gang. Kig i din e-boks, og stem på vores kandidater!

Læs mere

Informationsmøder om OK 2017

Informationsmøder om OK 2017

21. marts 2017: 3F afholder en række informationsmøder landet over vedr. redderoverenskomsterne, som vi fra RLs side skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at deltage i for på den måde at blive bedst muligt orienteret om indholdet i overenskomsterne...

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Ambulanceråd

Generalforsamling i Dansk Ambulanceråd

10. marts 2017: Dansk Ambulanceråd indkalder til generalforsamling tirsdag den 25. april kl. 10 på St. Vejen, Esbjergvej 2, 6600 Vejen...

Læs mere

EMS2017 i København

EMS2017 i København

20. februar 2017: Uddannelses- og Kompetencefonden har igen i år bevilliget en økonomisk pulje til dækning af deltagergebyret ved EMS-konferencen, som i år afholdes den 22. – 24. maj 2017 på Tivoli Hotel & Congress Center, København...

Læs mere

Medarbejdervalg i Falck Danmark A/S

Medarbejdervalg i Falck Danmark A/S

17. februar 2017: I april afholdes der medarbejdervalg i Falck Danmark A/S, hvor der skal vælges to medarbejderrepræsentanter til Falck Danmark A/S’ bestyrelse...

Læs mere

Ny ambulanceuddannelse

Ny ambulanceuddannelse

26. januar 2017: TUR meddeler, at Undervisningsministeriet nu har givet endeligt tilsagn om en sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne til én samlet ambulanceuddannelse...

Læs mere

Hvis konflikten kommer

Hvis konflikten kommer

23. januar 2017: Forårets overenskomstforhandlinger står for døren, og i den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at kun medlemmer af fagforeningen kan få strejkeunderstøttelse i tilfælde af konflikt – også ved lockout...

Læs mere

Udmelding vedr. fællesoverenskomst

Udmelding vedr. fællesoverenskomst

12. december 2016: I forlængelse af vores tillidsrepræsentantkonference i Silkeborg har vi i Reddernes Landsklub arbejdet videre med ideen om en fællesoverenskomst på ambulanceområdet...

Læs mere

Kompetencefonden: Nyt administrationsgebyr

Kompetencefonden: Nyt administrationsgebyr

9. december 2016: For ansøgere, der ikke er medlem af 3F/CF, vil der fremover blive opkrævet et administrationsgebyr på kr. 225,00 pr. ansøgning til Kompetencefonden...

Læs mere

Konferencer og OK-kursus 2017

Konferencer og OK-kursus 2017

24. november 2016: Vi har fået følgende oplysninger fra forhandlingssekretæren i 3Fs Transportgruppe...

Læs mere

Ambulanceuddannelsen:  Sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne

Ambulanceuddannelsen: Sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne

10. november 2016: Efter at have arbejdet for en sammenlægning af assistent- og behandleruddannelserne igennem de seneste 3 år er det med stor glæde og tilfredshed, at vi i Reddernes Landsklub kan konstatere, at dette nu bliver en realitet...

Læs mere

Støtteerklæring til redderne i Ambulance Syd

Støtteerklæring til redderne i Ambulance Syd

27. oktober 2017: Fra Reddernes Landsklubs side vil vi hermed udtrykke vores fulde sympati og støtte til redderne i Ambulance Syd...

Læs mere

Stillingsopslag fra Dansk Ambulance Råd

Stillingsopslag fra Dansk Ambulance Råd

10. oktober 2016: Dansk Ambulance Råd har oprettet et lokalråd i hver af de fem regioner og søger i den forbindelse interesserede ambulancereddere til at repræsentere medlemmerne i lokalrådene...

Læs mere

Bilag: Stillingsopslag fra Dansk Ambulance Råd

Bilag: Stillingsopslag fra Dansk Ambulance Råd

10. oktober 2016: Stillingsopslag fra Dansk Ambulance Råd...

Læs mere

TR-konferencen 2016

TR-konferencen 2016

21. september 2016: Da Falck langt om længe har givet tilsagn om at bevillige tjenestefrihed med løn til TR-konferencen i december, skal vi hermed opfordre alle TR, der endnu ikke har tilmeldt sig, til at gøre dette...

Læs mere

Stem på Jakob Andersen ved 3F-kongressen

Stem på Jakob Andersen ved 3F-kongressen

8. september 2016: Vi har i Reddernes Landsklub og RFK København erfaret, at Jakob Andersen – afdelingsformand for 3F Københavns Chauffører – kandiderer til den vakante post som forbundssekretær i forbindelse med den forstående 3F-kongres i Aalborg...

Læs mere

Den Danske Redningsberedskabspris

Den Danske Redningsberedskabspris

1. september 2016: Den Danske Redningsberedskabspris 2016 afholdes traditionelt den første fredag i oktober ved en højtidelighed i Holmens Kirke...

Læs mere

Rescue Center Denmark søger underviser

Rescue Center Denmark søger underviser

7. juni 2016: Til information søger Rescue Center Denmark en uddannet ambulancebehandler eller paramediciner som underviser til redderuddannelsen...

Læs mere

Bilag: Rescue Center Denmark søger underviser

Bilag: Rescue Center Denmark søger underviser

7. juni 2016: Stillingsopslag fra Rescue Center Denmark...

Læs mere

DEMC7

DEMC7

2. juni 2016: Den 24.-25. november 2016 afholdes Nordeuropas største akutkonference – DEMC7 – på Scandic Copenhagen i København...

Læs mere

Døgnvagtsoverskridelser (300 min.)

Døgnvagtsoverskridelser (300 min.)

21. april 2016: I henhold til forhandlingssekretær i 3F Palle Thirstrups nyhedsbrev af 6. april 2016 udsendes hermed skema til døgnvagtsoverskridelser (300 min.)...

Læs mere

Bilag: Døgnvagtsoverskridelser (300 min.)

Bilag: Døgnvagtsoverskridelser (300 min.)

21. april 2016: Skema til indberetning af overskridelser vedrørende kørsel over 300 min. for døgnvagter...

Læs mere

Nyhedsbrev fra 3F

Nyhedsbrev fra 3F

6. april 2016: I dette nyhedsbrev vil jeg orientere om døgnvagten, samt hvornår der er tale om eventuelle overskridelser af regler på området og eller brud på overenskomsten...

Læs mere

OK-forhandlinger 2017: Nye forslag og ændringsforslag

OK-forhandlinger 2017: Nye forslag og ændringsforslag

31. marts 2016: Forud for overenskomstforhandlingerne 2017 vil forhandlingssekretær i 3F Palle Thirstrup gerne have alle nye overenskomstforslag eller forslag til ændringer i den eksisterende overenskomst i hænde senest i juli 2016...

Læs mere

Pressemeddelelse: Reddermangel er regionernes selvmål

Pressemeddelelse: Reddermangel er regionernes selvmål

8. marts 2016: Den mangel på ambulancereddere, som især Region Syddanmark oplever for tiden, bærer regionerne selv en stor del af ansvaret for, mener Reddernes Landsklub og Dansk Ambulanceråd...

Læs mere

Formandskab for Reddernes Landsklub II

Formandskab for Reddernes Landsklub II

4. marts 2016: RLs bestyrelse har udpeget næstformand og fællestillidsrepræsentant for Region Øst/CF Henrik Villsen Andersen som konstitueret formand for RL...

Læs mere

Ny fællestillidsrepræsentant i Region Nord

Ny fællestillidsrepræsentant i Region Nord

11. februar 2016: Region Nord har valgt ny fællestillidsrepræsentant. Valget faldt på Jacob Guldberg, tillidsrepræsentant på St. Thisted...

Læs mere

Formandskab for Reddernes Landsklub

Formandskab for Reddernes Landsklub

2. februar 2016: Da konstitueret formand Søren Madsen starter i ny stilling uden for Falck pr. 1. april 2016, har han valgt straks at fratræde som formand for RL...

Læs mere

Search